Click vào ảnh để đóng

logo mobi

Chương trình Tủ sách lớp học Hải Hậu - Tri thức và nụ cười cho đàn em thân yêu

2016-05-26 20:49:11

CHƯƠNG TRÌNH TỦ SÁCH LỚP HỌC HẢI HẬU

* Đơn vị chủ trì, phát động: HỘI DOANH NHÂN HẢI HẬU TẠI HÀ NỘI 

* Thời gian phát động và triển khai: Từ 1/1/2015

* Mục đích:  Trang bị mỗi lớp học 01 tủ sách tự quản với khoảng 40-50 đầu sách

Mỗi 1 trường trang bị khoảng 800 đầu sách. Đã tiến hành trao tặng 2 đợt:
- Đợt 1 tổ chức ngày  8/3/2015
- Đợt 2 tổ chức ngày  5/9/2015
- Đợt 3 dự kiến tổ chức ngày 03/01/2016
Tổng số sách đã trao tặng: Khoảng 15.000 cuốn sách

Số lớp học được nhận sách: 316 lớp học tại 21 trường của 17 xã Hải Hậu và 1 xã Xuân Ngọc(Xuân Trường)

Tổng kinh phí đã huy động tài trợ sách: 670 triệu đồng trong đó 80% kinh phí do các doanh nhân doanh nhân tài trợ,  20% từ hội đồng hương, cộng đồng.

I.    MỤC ĐÍCH

1.1. Trao cơ hội đọc gần 500 cuốn sách thú vị đã được chọn lọc về nhân văn, khoa học, sách đọc thêm cho mỗi học sinh của trường

1.2. Xây dựng thói quen đọc sách, duy trì văn hoá đọc cho học sinh, thế hệ tương lai của quê hương, đất nước

II.    Ý NGHĨA 
2.1.    Một lần tài trợ, ý nghĩa trăm năm 
2.2.    Một người tài trợ, hàng ngàn học sinh được hưởng lợi
2.3.    Một cuốn sách có giá trị, hàng ngàn học sinh được đọc
2.4.    Một hành động đẹp, gieo mầm  cao đẹp cho nhiều thế hệ học sinh
2.5.    Một nhóm tình nguyện nỗ lực, nâng cao tri thức cho cả cộng đồng

III.    NỘI DUNG

Mỗi lớp học được trang bị 1 tủ sách tự quản tại lớp với sự hướng dẫn trợ giúp từ thày cô, sựu ủng hộ của ban giám hiệu, trị giá 2tr/1 tủ.

3.1.    Tủ hoặc giá sách:
3.1.1.    Trị giá khoảng 1tr đồng/1 tủ hoặc giá sách, có thể có của có khoá hoặc không có cửa tuỳ tình hình an ninh và ý thức học sinh và thày cô, cán bộ nhà trường.
3.1.2.    Chất liệu gỗ thịt, gỗ công nghiệp hoặc nhôm kính
3.1.3.    In tên nhà tài trợ và tên lớp

3.2.    Sách:
3.2.1.    Mỗi lớp được trang bị số đầu sách khoảng 30-50 cuốn tương đương khoảng 1tr

3.2.2.    Các đầu sách của các lớp là khác nhau. Ví dụ trường có 20 lớp, mỗi lớp 40 đầu sách, thì tổng số đầu sách của toàn trường nên mua là 800 cuốn. Chia đều về các lớp. 1 tháng 1 lần sách được đảo giữa các lớp để tang cơ hội đọc sách cho tất cả các lớp

3.2.3.    Sách gì? 

Các loại sách phù hợp lứa tuổi có giá trị giáo dục: Nhân văn, Sách khoa học, Sách kỹ năng sống, Các tác phẩm văn học kinh điển, Các tác phẩm đoạt giải, Best seller,… cung cấp các kiến thức ngoài trường học, ngoài chương trình đào tạo của bộ giáo dục và thi cử nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho học sinh nông thôn

IV.    NGUỒN TÀI TRỢ - CÁC NHÀ TÀI TRỢ ĐỊNH HƯỚNG
4.1.    Cựu học sinh thành đạt: Doanh nhân, Quan chức, Công chức, Trí thức
4.2.    Các nhà hảo tâm
4.3.    Phụ huynh học sinh
4.4.    Ngân sách nhà nước danh cho thư viện trường học

V.    NHÓM TÌNH NGUYỆN
5.1.    Thày cô tâm huyết
5.2.    Học sinh tiêu biểu yêu thích đọc sách
5.3.    Hội cựu học sinh

VI.    TRỢ GIÚP
-    UBND huyện Hải Hậu
-    Phòng Giáo dục huyện Hải Hậu: Anh Lê Hồng Lượng – Phó PGD
-    Hội doanh nhân Hải Hậu tại Hà Nội: Nguyễn Thị Hương Liên

VII.    CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:
-    Liên hệ với huyện uỷ, UBND, đại diện phòng giáo dục huyện để đề xuất hỗ trợ thực hiện
-    Gửi danh sách tên trường, xã sẽ tài trợ, lịch tài trợ, tài liệu giới thiệu chương trình cho phòng giáo dục
-    Phòng giáo dục chuyển nội dung về các trường để nhà trường có kế hoạch chuẩn bị đón nhận
-    Đặt đóng giá sách, in tên nhà tài trợ lên giá sách: cần khoảng 30-60 ngày tuỳ số lượng
-    Đặt mua sách: Cần khoảng 15-30 ngày tuỳ số lượng
-    Đặt làm dấu tên nhà tài trợ và đóng dấu lên từng cuốn sách: Cần khoảng 5 – 15 ngày tuỳ số lượng
-    Vận chuyển về trường, xếp lên giá kệ, triển khai đọc sách tại lớp
-    Lễ trao sách: Nên tổ chức sau khi đã triển khai đọc sách tại lớp được ít nhất 1 tuần – để các nhà tài trợ có thể thấy hiệu ứng

VIII.    THAM KHẢO
8.1.    Thư viện mở dành cho trường chuyên/trường năng khiếu – Công ty cổ phần Sao Thái Dương – 92 và 130 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
8.2.    Chương trình Sách hoá nông thôn – Nguyễn Quang Thạch – Hương Sơn, Hà Tĩnh
8.3.    Tủ sách học đường – Hội doanh nhân Hải Hậu tại Hà Nội

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TỦ SÁCH LỚP HỌC

I.    PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TỦ SÁCH

a.    Ban quản lý tủ sách:

i.    Lớp trưởng hoặc chi đội trưởng hoặc học sinh tiêu biểu được bầu (thủ thư lớp): Trực tiếp quản lý tủ sách: Ghi chép Sổ mượn sách

ii.    Giáo viên chủ nhiệm: Nhận trách nhiệm quản lý với nhà trường, hướng dẫn  giám sát bạn thủ thư làm tốt nhiệm vụ quản lý và khai thác sách hiệu quả. Ghi chép Sổ Danh mục sách – mã số sách, Sổ Báo cáo hoạt động tủ sách

iii.    Thủ thư nhà trường hoặc cán bộ được ban giám hiệu chỉ định: Quản lý chung danh mục sách các lớp, tổ chức trình tự đảo sách, ghi chép, báo cáo ban giám hiệu.

b.    Hồ sơ quản lý tủ sách:

Sổ mượn sách: Ghi chép hàng ngày tại lớp (Thủ Thư)

Sổ Danh mục sách - mã số sách: Ghi chép mỗi khi bổ sung thêm sách (GVCN)

Báo cáo hoạt động tủ sách: Ghi chép định kỳ mỗi khi đảo sách (GVCN)

Nội quy tủ sách

i.    Sổ mượn sách: Quyển vở 96 trang dùng cả 2 trang cho đủ độ rộng
 
STT Họ và tên bạn mượn Tên sách - mã số Ngày mượn Ký mượn Ngày trả Ký trả Tình trạng sách
1 Nguyễn Cao Minh Cáo con - 1 10/5 Minh 15/5 Minh Tốt
2 Nguyễn Văn Duy Ngựa sắt - 5 10/5 Duy 12/5 Duy Rách bìa, đã dán cẩn thận khi trả

ii.    Sổ Danh mục sách - mã số sách: Quyển vở mỏng 

Ghép tên lớp và số thứ tự sách trong tủ (Giáo viên chủ nhiệm ghi chép sổ này)
 
STT Tên sách Mã số Ngày vào sổ Tình trạng sách
1 Những tấm lòng cao cả 1A-1 15/4/2016 Mới 100%
2 Ba chú lợn con 1A-2 15/4/2016 Cũ, lành lặn 90%

iii.    Báo cáo hoạt động tủ sách: Vở hoặc sổ mỏng

1 – 2 tháng 1 lần, toàn trường tổ chức đảo sách. 

Giáo viên chủ nhiệm ghi chép tổng kế số liệu thể hiện những nội dung sau mỗi khi đảo sách:

-    Số lượng học sinh đọc sách hàng ngày trung bình:
-    Tổng số lượt mượn sách trong kỳ:
-    10 cuốn sách được ưa thích nhất:
-    10 cuốn sách ít được đọc nhất
-    Đảo sách lần ?: ngày? Tên lớp? Tình trạng sách nhận được?

Khi đảo sách, các giáo viên chủ nhiệm trao đổi nhau cả quyển  sổ Danh mục sách và Báo cáo hoạt động tủ sách, ký giao nhận vào sổ Báo cáo.

iv.    Nội quy tủ sách: Phổ biến tại lớp, giáo viên có thể in và treo gần tủ sách

1.    Mỗi học sinh, giáo viên:
-    Được quyền đọc sách, mượn sách
-    Có trách nhiệm giữ gìn sách sạch sẽ, phẳng phiu, bảo vệ tủ sách, ký mượn, ký trả sách
-    Được khuyến khích vận động quyên góp ủng hộ, tặng sách để làm tăng số lượng sách trong tủ sách

2.    Mỗi lần chỉ được mượn 1 quyển sách. Trả sách đã mượn rồi mới được mượn quyển khác.

3.    Bạn nào làm rách sách phải có trách nhiệm dán lại, đóng lại sách cẩn thận trước khi trả.

4.    Bạn nào đánh mất sách hoặc làm hỏng sách đến mức không thể đọc được nữa, phải có trách nhiệm đền sách mới hoặc một quyển sách khác có giá tiền tương đương và có nội dung tốt.

5.    Thủ thư lớp có trách nhiệm ghi chép cẩn thận sổ mượn sách.

6.    Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm ghi chép Sổ Danh mục sách và Sổ Báo cáo hoạt động tủ sách.

II.    CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN KHÍCH VĂN HOÁ ĐỌC

a.    Khuyến khích Đọc sách vào các giờ trống, giờ nghỉ mà thời tiết không thuận lợi cho hoạt động giải lao ngoài trời.

b.    Giới thiệu tóm tắt quyển sách đã đọc trong tuần, bình chọn 10 cuốn sách dở nhất tủ sách; 10 cuốn sách hấp dẫn nhất tủ sách vào giờ Sinh hoạt trước mỗi đợt đảo sách.

c.    5 phút mỗi tuần, vào giờ chào cờ, có 1 đại diện 1 lớp bất kỳ lên giới thiệu sách hay; cảm tưởng về cuốn sách yêu thích nhất (Rèn luyện thêm kỹ năng thuyết trình trước công chúng của học sinh).

d.    Thi viết cảm tưởng về cuốn sách đã đọc.

e.    Giới thiệu sách bằng sân khấu: Đóng kịch, biểu diễn.

f.    Làm mô hình khoa học từ những cuốn sách Tập làm nhà phát minh.

III.    PHỐI HỢP:
a.    Nhà tài trợ: Tặng tủ và lượng sách ban đầu trị giá 2 trđ cho mỗi lớp. Trong đó 1tr tiền đóng tủ và 1tr tiền mua sách (khoảng 40-60 cuốn). Các đầu sách ở mỗi lớp là khác nhau. 

b.    Phụ huynh, học sinh: Hàng năm quyên góp sách cũ hoặc sách mới hoặc tiền mua sách, tuỳ điều kiện kinh tế.

c.    Các cựu học sinh, các nhà hảo tâm khác: Quyên góp sách mới hoặc sách cũ hoặc tiền cho nhà trường mua bổ sung sách vào những dịp về thăm trường, kỷ niệm thành lập hoặc họp lớp, tựu trường.

d.    Nhà trường: Tổ chức các hoạt động khuyến khích văn hoá đọc.

e.    Phòng giáo dục, UBND xã, huyện, tỉnh, các đoàn thể, cơ quan hữu quan: Ủng hộ, tuyên truyền, giám sát hoạt động hiệu quả, nhân rộng mô hình cho toàn huyện, tỉnh

IV.    LỄ TRAO TẶNG

a.    Thời gian, địa điểm, tổ chức: Do nhà trường sắp xếp, thông báo trước cho nhà tài trợ. Tốt nhất là lồng ghép với một dịp đặc biệt như: Lễ khai giảng, lễ sơ kết học kỳ 1,...

b.    Nội dung:
-    Văn nghệ (Nếu có)
-    Đại diện nhà tài trợ phát biểu khởi động chương trình, khuyến khích xây dựng thói quen đọc sách, duy trì văn hoá đọc sách
-    Đại diện nhà tài trợ trao, đại diện nhà trường nhận bảng tượng trưng ghi nội dung như sau: (Nhà trường chuẩn bị)

CTCP. SAO THÁI DƯƠNG
Kính tặng
TỦ SÁCH HỌC ĐƯỜNG
21 lớp học – trị giá 42 triệu đồng

-    Đại diện UBND phát biểu
-    Đại diện nhà trường phát biểu
-    Đại diện học sinh phát biểu

V.    THAM KHẢO
a.    Thư viện mở dành cho trường chuyên/trường năng khiếu – Công ty cổ phần Sao Thái Dương – 92 và 130 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
b.    Chương trình Sách hoá nông thôn – Nguyễn Quang Thạch – Hương Sơn, Hà Tĩnh
c.    Tủ sách lớp học – Hội doanh nhân Hải Hậu tại Hà Nội

Bình luận

Chưa có bình luận...

Gửi bình luận

Họ và tên

Nội dung

quang cao
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 13 tủ sách cho 3 trường tiểu học xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 42 tủ sách cho trường THCS Giao Thủy, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 14 tủ sách cho trường THCS Bạch Long, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 15 tủ sách cho trường THCS Bình Hòa, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 23 tủ sách cho trường THCS Hồng Thuận, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 11 tủ sách cho trường THCS Giao Thanh, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 6 tủ sách cho trường THCS Giao An, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 11 tủ sách cho trường THCS Giao Hương, huyện Giao Thủy
Nhóm doanh nhân trẻ huyện Nghĩa Hưng tài trợ tủ sách cho cả trường THCS và Trường Tiểu học TT Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng
Nhóm doanh nhân Rạng đông sống xa quê tài trợ tủ sách cho cả trường THCS và Trường Tiểu học TT Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng

Doanh nhân Vũ Thị Hương

Doanh nhân Vũ Thị Hương

Ths. Ngô Hồng Thắm

Ths. Ngô Hồng Thắm

Công ty Tuyến Ngọc

Công ty Tuyến Ngọc

Doanh nhân Trần Ngọc Anh

Doanh nhân Trần Ngọc Anh

Vũ Mạnh Chiến

Vũ Mạnh Chiến

Barack Obama – một ‘mọt sách’ nước Mỹ

Ngay từ khi theo học tại Đại học Occidental, Barack Obama đã đọc “cả tấn sách”.

Trần Đăng Khoa: 'Lúc nhỏ tôi toàn đọc trộm sách cấm của anh trai'

Kho sách của anh trai làm giáo viên và những câu chuyện kể của mẹ là kho tàng tri thức vô giá làm nên con người ông.

Nguyễn Thị Duệ - Nữ trạng nguyên duy nhất khoa cử phong kiến Việt Nam

Phần lớn ở các kỳ thi đình, thi hội; tất cả bài vở đều qua tay bà chấm chọn

​Lương Thế Vinh - Trạng Lường

Ông nổi tiếng về khả năng học mau thuộc, nhanh hiểu, và khả năng sáng tạo trong các trò chơi.

Mạc Đĩnh Chi - Lưỡng quốc Trạng nguyên

Ông không chỉ là trạng nguyên của Đại Việt mà còn được phong làm "Lưỡng quốc Trạng nguyên" (Trung Hoa và Đại Việt) khi sang sứ Trung Hoa thời nhà Nguyên.

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Nam Định

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định

Hội Khuyến học tỉnh Nam Định

 

Website được vận hành bởi

IC Community