Click vào ảnh để đóng

logo mobi

Danh sách trường

Tổng số trường:868

Trường Mầm non Quỹ Nhất

Địa chỉ: Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Thắng

Địa chỉ: Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Tân

Địa chỉ: Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Bình

Địa chỉ: Nghĩa Bình, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Phú

Địa chỉ: Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Phong

Địa chỉ: Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Hồng

Địa chỉ: Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Lạc

Địa chỉ: Nghĩa Lạc, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Liễu Đề

Địa chỉ: Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Sơn

Địa chỉ: Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Trung

Địa chỉ: Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Châu

Địa chỉ: Nghĩa Châu, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Minh

Địa chỉ: Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Hoàng Nam

Địa chỉ: Hoàng Nam, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Thái

Địa chỉ: Nghĩa Thái, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Thịnh

Địa chỉ: Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Nghĩa Đồng

Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Huyện Nghĩa Hưng
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Mỹ Tân

Địa chỉ: Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Mỹ Trung

Địa chỉ: Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Mỹ Phúc

Địa chỉ: Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Mỹ Hà

Địa chỉ: Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Mỹ Thắng

Địa chỉ: Mỹ Thắng, Huyện Mỹ Lộc
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Mỹ Hưng

Địa chỉ: Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Mỹ Tiến

Địa chỉ: Mỹ Tiến, Huyện Mỹ Lộc
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Mỹ Thành

Địa chỉ: Mỹ Thành, Huyện Mỹ Lộc
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Họa Mi

Địa chỉ: T Tr Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Mỹ Thịnh

Địa chỉ: Mỹ Thịnh, Huyện Mỹ Lộc
Tài trợ: Chưa được tài trợ

Trường Mầm non Mỹ Thuận

Địa chỉ: Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc
Tài trợ: Chưa được tài trợ
Trang:29/29
quang cao
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 13 tủ sách cho 3 trường tiểu học xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 42 tủ sách cho trường THCS Giao Thủy, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 14 tủ sách cho trường THCS Bạch Long, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 15 tủ sách cho trường THCS Bình Hòa, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 23 tủ sách cho trường THCS Hồng Thuận, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 11 tủ sách cho trường THCS Giao Thanh, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 6 tủ sách cho trường THCS Giao An, huyện Giao Thủy
Cựu học sinh Giao Thủy tài trợ 11 tủ sách cho trường THCS Giao Hương, huyện Giao Thủy
Nhóm doanh nhân trẻ huyện Nghĩa Hưng tài trợ tủ sách cho cả trường THCS và Trường Tiểu học TT Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng
Nhóm doanh nhân Rạng đông sống xa quê tài trợ tủ sách cho cả trường THCS và Trường Tiểu học TT Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng

Doanh nhân Vũ Thị Hương

Doanh nhân Vũ Thị Hương

Ths. Ngô Hồng Thắm

Ths. Ngô Hồng Thắm

Công ty Tuyến Ngọc

Công ty Tuyến Ngọc

Doanh nhân Trần Ngọc Anh

Doanh nhân Trần Ngọc Anh

Vũ Mạnh Chiến

Vũ Mạnh Chiến

Barack Obama – một ‘mọt sách’ nước Mỹ

Ngay từ khi theo học tại Đại học Occidental, Barack Obama đã đọc “cả tấn sách”.

Trần Đăng Khoa: 'Lúc nhỏ tôi toàn đọc trộm sách cấm của anh trai'

Kho sách của anh trai làm giáo viên và những câu chuyện kể của mẹ là kho tàng tri thức vô giá làm nên con người ông.

Nguyễn Thị Duệ - Nữ trạng nguyên duy nhất khoa cử phong kiến Việt Nam

Phần lớn ở các kỳ thi đình, thi hội; tất cả bài vở đều qua tay bà chấm chọn

​Lương Thế Vinh - Trạng Lường

Ông nổi tiếng về khả năng học mau thuộc, nhanh hiểu, và khả năng sáng tạo trong các trò chơi.

Mạc Đĩnh Chi - Lưỡng quốc Trạng nguyên

Ông không chỉ là trạng nguyên của Đại Việt mà còn được phong làm "Lưỡng quốc Trạng nguyên" (Trung Hoa và Đại Việt) khi sang sứ Trung Hoa thời nhà Nguyên.

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Nam Định

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định

Hội Khuyến học tỉnh Nam Định

 

Website được vận hành bởi

IC Community